Přeskočit na obsah

Průběh výstavby rodinných domů

Podívejte se, v jakém stádiu jsou stavební práce na Rezidenci Kolovraty. Mapujeme pro vás jednotlivé kroky, které směřují k vytvoření vašeho nového domova.
Termín dokončení – září 2024

Březen 2024 Pokračují práce na inženýrských sítích a infrastruktuře areálu
Únor 2024 Práce na infrastruktuře
Leden 2024 Práce na infrastruktuře
Listopad 2023 Pokračují práce v interiérech
Listopad 2023 Dokončeny fasády
Duben 2023
Duben 2023 Finální fasáda
Leden 2023 Montáž fasády
Listopad 2022 Montáž oken, příprava fasády
Říjen 2022 Montáž střešní krytiny
Červenec 2022 Montáž krovů střech
Červenec 2022 Montáž věnců a krovů střech
Červen 2022 Montáž obvodových zdí 2NP
Červen 2022 Montáž stropů, zdění 2NP
Duben 2022 Vyzdívky obvodových zdí 1NP
Březen 2022 Inženýrské sítě, lití základových desek
Leden 2022 Výkopové práce, lití základů